logo

EN   |   LT   |   LV   |   EE
Keri alla

Projektist

AKTIIVNE.

Aktiivõppe meetodid julgustavad õpilasi uurima oma senist mõtlemist, väärtushinnanguid ja vastuvõetavaid otsuseid jätkusuutliku arengu kontekstis.

Käesolev tööriistakast kasutab aktiivõppe lähenemisi õpilaste kaasamiseks jätkusuutlikkuse teemade avastamisel.

KAASAV.

Lõppeesmärgiks on õpilaste avatus muutustele, ühine tegutsemine, mõtlemine, arutlemine ja järelduste tegemine igapäevaelu tegevustest terviklikul, kriitilisel ja looval viisil kogu inimkonna paremaks muutmiseks.

PROFESSIONAALNE.

Käesoleva tööriistakasti loomist toetab Erasmus+ programm ning see on välja arendatud nelja partneri koostöös:

  • Norra Inlandi Rakenduskõrgkooli Säästva Arengu Alase Koostöö Õppekeskus, Hamar, Norra.
  • Leedu Laste ja Noorte Keskus, Vilnius, Leedu.
  • Loomingulise Õppe Keskus "Annas 2" Riia, Läti.
  • Eesti People to People, Tallinn , Eesti.

Tööriistakast

Pildid


LOAD MORE IMAGES
portfolio-1

Leedu Laste ja Noorte Keskuse programm – JÄTKUSUUTLIK KOOL